Scarlett Vespa Podcast

Mrs V & Andzej Gospodarczyk // Yoga Therapist & Men’s Health Expert at Ryoho Yoga

April 29, 2016

Scarlett Zola Vespa from The Style of Mrs V interviews Andzej Gospodarczyk and Influencer for The Style of MrsV - talking about the health of men and what women should know about men!   See more at www.mrsvsociety.com